Зголемено производството на шумски производи

Вести

Вкупното производство на шумски производи во државните шуми во четвртото тримесечје од 2017 година е за 7,7 отсто поголемо во споредба со истиот период од претходната година.

Според податоците на Државниот завод за статистика, зголемување на шумското производство е забележано кај трупците од иглолисни видови, рудничкото дрво од иглолисни видови, огревното дрво од иглолисни и листопадните видови и друго грубо обработено дрво, цепеници, дрвени столбови и колци.

Намалување има кај рудничкото дрво од листопадни видови, другото заоблено дрво од иглолисни и листопадни видови и просторното дрво од иглолисни видови.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *