ЈАВЕН КОНКУРС за доделување на дозволи за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата

Предмет на јавниот конкурс е издавање на дозволи за давање на услуги во областа на здравјето на растенијата.

Share
Прочитај повеќе

Неповратна финансиска поддршка за руралната жена во висина од 180 илјади денари

Неповратна финансиска поддршка за руралната жена во висина од 180 илјади денари за инвестиции што ќе придонесат за развој на руралните средини!

Share
Прочитај повеќе

До крај на мај земјоделците ќе може да конкурираат за набавка на трактори

Финансиската поддршка се исплаќа по принципот на ко-финансирање на реализирани и исплатени инвестиции од страна на корисникот во висина од 50% до 75% од вредноста на одобрените прифатливи трошоци.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК бр.04/2019 за доставување на барања за користење на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2019 година

Јавен повик за набавка на трактори до 3.500.000 денари  прифатливи трошоци по поединечен корисник.

Share
Прочитај повеќе

Во тек е подготовка на нови огласи за доделување на државно земјоделско земјиште под закуп

На огласите е планирано да се објави  вкупна површина од  над  15.000 хектари во повеќе региони и тоа: Битола, Валандово, Виница, Велес, Делчево, Демир Хисар, Гевгелија, Крива Паланка, Кичево, Куманово, Кавадарци, Кочани, Крушево, Неготино, Свети Николе, Радовиш, Ресен, Тетово, Струга, Охрид, Прилеп, Штип и други региони.

Share
Прочитај повеќе

Тече повикот за набавка на добиток до 6.500.000 денари по корисник

Мерка 121.1 – Набавка на добиток од увоз или од признати организации на одгледувачи согласно Законот за сточарство (регистрирани во Регистарот на признати организации на одгледувачи на добиток.

Share
Прочитај повеќе

Подготовка за сеење на пченката

Старо земјоделско правило е: пченката треба да се посее, така што зрното треба да легне на тврда подлога, а да има растресита прекривка. Пченката се сее со семе (механички или пневматски) на растојание од 70 см меѓу редовите. Ова растојание може да биде и поголемо, но не е добро да се зголемува, затоа што пченката се сее со поголема густина во просторот, така што доколку се зголеми растојанието меѓу редовите, во истиот тој простор ќе се намали растојанието меѓу растенијата во редот. Со ова се зголемува конкуренцијата на растенијата, а се намалува оптималната употреба на вегетациониот простор.

Share
Прочитај повеќе

Јавен повик бр. 02/2019, за набавка на добиток од увоз или од признати организации на одгледувачи

Набавка на добиток од увоз или од признати организации на одгледувачи:
– високостелни педигрирани јуници (со исклучок на расата Буша),
– педигрирани машки и женски приплодни грла овци и
– педигрирани машки и женски приплодни грла кози

Share
Прочитај повеќе

АХВ: На македонскиот пазар нема турски мандарини полни со пестициди

Пратки со посоченото овошје од Турција во земјава лабараториски се тестирани во месец декември лани, а во фаза на лабараториско тестирање се и мострите  кои инспекторите за храна на агецнијата ги земаат овој месец. Во испитаните мостри во декември не се утврдени отстапувања во поглед на безбедносните критериуми за цитрусно овошје.

Share
Прочитај повеќе

Едукативна работилница на овоштарите за превенција и сузбивање на Monilinia Fructicola

Штетниот организам кај коскестото овошје Monilinia Fructicola детектирано во овошјето носи далекусежни последици по квалитетот и квантитетот на реколтата, но беше и главната причина да биде запрен и извозот на традиционалниот руски пазар, истакна проф. д-р Билјана Кузмановска од Факултетот за земјоделски науки. Како што истакна Сашка Алексовска од државната фитосанитарна лабораторија единствен начин да се отстрани временото ограничување за извоз на коскесто овошје од Република Македонија во Руската Федерација е ставањето под контрола на овој организам кој го напаѓа коскестото овошје.

Share
Прочитај повеќе