Отворен нов Јавен повик за набавка на системи за наводнување, за инвестиции во бунари и зафати на површински води

Инвестиции за Мерка 121 модернизација земјоделски стопанства

121.4 Набавка на систем за наводнување капка по капка, наводнување капка по конструкција на бунари и други зафати на површинска вода
Максималната вредност на прифатливи трошоци изнесува:

До 1.800.000,00 денари за инвестиции во систем за Набавка на систем за наводнување капка по капка,
до 364.000,00 површинска вода денари за инвестиции во конструкција на бунари и други зафати површинска вода

Share
Прочитај повеќе

Јавен повик бр.09/2021 за доставување на бaрања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година

Врз основа на член 7, алинеја 9 од Законот за основање на Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ број 72/07, 5/09 43/14, 193/15, 39/16, 164/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ број 190/19), Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руалниот развој го објавува ЈАВЕН ПОВИК бр. 09/2021 за доставување на барања за исплата на средства од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2021 година.

Share
Прочитај повеќе

Бачовски: Агенцијата е спремна да ги имплементира сите инструменти кои предвидуваат субвенционирање и поддршка за македонското земјоделство

Новиот Интервентен фонд за поддршка на земјоделците, кој ќе се формира во 2022 година, ќе обезбеди средства во висина од 250 милиони денари преку амандманска интервенција на Предлог-буџетот за 2022 година.

Share
Прочитај повеќе

Новиот трактор во семејната градинарска фарма „Еко Фарм“ е во вредност од 733 илјади денари, од кои 403 илјади се грант од АФПЗРР

„Еко Фарм 2017“ е семејна градинарска фарма управувана од Александар Крстевски.

Share
Прочитај повеќе

306 земјоделци есенската сеидба ја завршуваат со нови трактори, финансирани преку Програмата за рурален развој и АФПЗРР

Директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Никица Бачовски, денеска во скопско Стајковци го посети земјоделското стопанство „Еко-Фарм 2017“ и управителот Александар Крстевски, кој од АФПЗРР има добиено финансиска поддршка за набавка на трактор. С

Share
Прочитај повеќе

Бачовски: Исплатени 617,6 милиони денари за обележани грла говеда, кози, задржано женско јагне

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој на сметките на 11,785 субјекти исплати близу 617,6 милиони денари за субвенции. Станува бор за исплата на субвенции за фармерите кои имаат обележани грла говеда, кози, а пари на сметките имаат и сите фармери кои  задржале женско јагне

Share
Прочитај повеќе

Услови, критериуми, бодови, потребни документи, се за аплицирање за мерката МЛАД ЗЕМЈОДЕЛЕЦ за неповратни 10.000 евра

Поддршката за започнување со земјоделска дејност се доделува на млад
земјоделец кој за прв пат започнува да се занимава со земјоделска дејност
преку преземање на постоечко земјоделско стопанство или со воспоставување
на ново земјоделско стопанство.
Барањето за поддршка да е поднесено не подоцна од 18 месеци од
денот на запишување на промената на носителот на земјоделското
стопанство.

Share
Прочитај повеќе

АФПЗРР објави Јавен повик за доставување на барања за користење на средства од Програмата за рурален развој за 2021 година

Предмет на овој јавен повик е доделување на финансиска поддршка за мерката 121.

Share
Прочитај повеќе

Се вери Директорот на Платежна, Никица Бачовски

Редакцијата на Современо Земјоделство се придружува на честитките и убавите желби.

Share
Прочитај повеќе

Уредба за директни плаќања за 2021 година на корисници за поледелски култури

-Корисници на оваа подмерка се земјоделски стопанства кои во производната 2020/2021 година имаат засеани и ожнеани површини со следните култури: пченица, јачмен, пченка, ‘рж, овес, ориз, тритикале, хељда, сирак, просо, хмељ, лен, леќа, кикирики, соја, сончоглед, маслодајна репка, памук, анасон, фацелија, граор, еспарзета, добиточен грашок и наут (слануток), за засеана или одржувана површина со луцерка.

Share
Прочитај повеќе