Мравки во пчелниот сандак – колку се штетни ?

Практично, мравките и пчелите живеат во некаква симбиоза. Тие работат многу добро затоа што мравките ја користат топлината на пчелната заедница, како и храната што ја наоѓаат во и околу самиот сандак. За да им се оддолжат на пчелите, мравките им помагаат со тоа што го чистат остатокот од храната што ја фрлаат, а исто така и вршат чистење на средината од изумрените пчели.

Share
Прочитај повеќе