ЈП “Стрежево” – Рекреативна зона “Акумулација Стрежево” ·

Решение за забрани на риболов во период на природен мрест на рибите

Share
Прочитај повеќе