ФАО: Инвестирањето во информатички комуникациски технологии (ИКТ) е исплатливо за земјоделците во Северна Македонија

Пред неколку години, Сузана набави софтвер за управување со фарма што ѝ овозможи подобро да ги планира и контролира културите, да ги минимизира трошоците за работна сила и да троши помалку на гас и органско ѓубриво, со што ја зголеми добивката.

Share
Прочитај повеќе