Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2021 година

Рокот на доставување на барањата изнесува 20 дена од денот на објавувањето  на Конкурсот во Службен весник на Република Северна Македонија.

Share
Прочитај повеќе