Право на учество, критериуми, документација, прифатливи трошоци, за јавниот повик за техничка поддршка и помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи

Максималниот износ на поддршката изнесува 80% од вредноста на трошоците за изработка на елаборат односно спецификација на производот, лабораториски анализи, истражување на пазар и трошоци за контрола и верификација за соодветност на елаборатот односно спецификацијата со производот, но не повеќе од 300.000,00 денари.

Share
Прочитај повеќе

Барањата за ИПАРД 2 ќе се одбиваат ако не се комплетни

Секоја апликација за средства од ИПАРД 2 ќе се одбива како неоснована ако не ја содржи потребната документација, предвидуваат измените на Законот за основање на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој што денеска го поминаа првото читање во матичната собраниска Комисија.

Share
Прочитај повеќе