Европскиот парламент одобри 387 милијарди евра за земјоделски субвенции

Европскиот парламент ја одобри програмата на ЕУ за субвенционирање на земјоделството. Заедничката земјоделска политика (ЗЗП) изнесува 387 милијарди евра за седум години, а 270 милијарди евра ќе бидат обезбедени како директна помош за европските земјоделци.

Share
Прочитај повеќе