Животните предизвикувачи на над 60 отсто од болестите кај луѓето

Како што рече директорот на АХВ Зоран Атанасов, здравјето на луѓето зависи од здравјето на животните, растенијата и животната средина, а за да се подобри, неопходно е континуирано јакнење на националниот систем за безбедност на храна, ветеринарното и хуманото здравство.

Share
Прочитај повеќе