АФПЗРР: Исплатени директните плаќања за живинарство

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој денеска ја реализираше исплатата за директните плаќања за амортизирани несилки заклани во регистрирани кланични капацитети и директните плаќања за одгледани и заклани бројлери во регистрирани кланични капацитети.

Share
Прочитај повеќе

Македонскиот живинарски сектор напредува преку соработка

“Благодарение на унифицираната визија за развој на секторот, реформи во политиката и зајакнување на знаењата на сите чинители во вредносниот синџир, македонските производители на живина конечно ќе можат да се потпрат на домашниот пазар, а трговците и преработувачите ќе можат да набавуваат локални производи поефикасно.  Истовремено, потрошувачите ќе имаат подобар пристап до квалитетно живинско месо од домашно производство”.

Share
Прочитај повеќе

Се здружуваат македонските живинарски фарми за одбрана на пазарот

Секоја македонска живинарска фарма има обврска јајцата да ги обележува со бројка и со МК код, што за потрошувачите е еден од сигналите да знаат што купуваат. Но ново формираната асоцијација за живинарство планира да воведе и препознатливо обележување на пакувањата за јасно да знаат потрошувачите што е свежо домашно јајце а што увозно од залихи и вишоци на соседните земји.

Share
Прочитај повеќе