,,МИКРОЕКОˮ – Решение за макропроблемите во земјоделството и животната средина

Со реализациja на проектот ,,МИКРОЕКОˮ на ,,Фармахемˮ ДООЕЛ, ќе се придонесе за решавање на горливиот проблем со загадувањето на почвите, а со тоа индиректно и подземните и површински води, воздухот, како и земјоделските производи кои директно влијаат врз здравјето на луѓето. Резултатите на овој проект индиректно ќе доведат и до подигање на јавната свест за состојбата со животната средина.

Share
Прочитај повеќе

ИЗВЕСТУВАЊЕ за достапност на документи и одржување на јавна расправа за документите “Рамка за управување со животна средина и социјални прашања” и “Рамка на политиката за раселување” за Проект за модернизација на земјоделството

Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство на Република Северна Македонија (РСМ) преку Владата на РСМ аплицираше во Светска Банка за добивање на финансиски средства со цел подобрување на конкурентноста и зајакнување на јавните институции во земјоделскиот сектор. Преку советодавни услуги и формирање на центри за набавки и дистрибуција, проектот има за цел да го зголеми капацитетот за усвојување на технологија и иновации и зголемување на конкурентноста на секторот преку преземање на подобрени производствени практики од страна на земјоделските производители и зголемен пристап до домашните и меѓународните пазари.

Share
Прочитај повеќе

Годишно се уништуваат околу 13 милиони хектари шума

Светскиот ден на шумите, кој се празнуваше (вчера) на 21-ви март, потсетува дека шумата како една од најразновидните биолошки екосистеми, во која живеат повеќе од 80 отсто од копнените видови, прекриваат една третина од копнената маса на Земјата, а околу 1,6 милијарди луѓе зависат од неа, но и покрај тоа, 13 милиони хектари шума се уништуваат годишно.

Share
Прочитај повеќе