МЗШВ организира јавна расправа за Нацрт – Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)

МЗШВ организира јавна расправа за Нацрт – Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)

Share
Прочитај повеќе

Објавен повикот за финансиска поддршка на нови и јакнење на постојните земјоделски задруги

Агенцијата за финансиска подддршка во земјоделството и руралниот развој денеска го објави повикот за поднесувањеа барања за мерката 131 „ Економско здружување на земјоделските стопанства за вршење земјоделска дејност”. Крајниот рок за аплицирање е 31 јули 2021 година.

Share
Прочитај повеќе

Потребна документација за поднесување на кандидатури за управувачки структури во ЗМАЗЗ

Рокот за поднесување на кандидатурите е заклучно со 12.11.2020 година (четврток) до 23:00 часот. Кандидатурите кои ќе бидат поднесени подоцна од 12.11.2020 односно по истекот на рокот нема да бидат земени во предвид и изборната комисија со заклучок ќе ги отфрли како ненавремени.

Share
Прочитај повеќе

Известување за измени во Повик бр. 1/ЗАМ/2020 за финансиска поддршка на земјоделски задруги

Рокот за доставување пријави е продолжен до 30.4.2020 г. до 16.00 часот.

Share
Прочитај повеќе

Повик бр. 1/ЗАМ/2020 за финансиска поддршка на земјоделски задруги

Право на учество имаат земјоделски задруги кои се регистрирани во надлежните регистри на земјоделски задруги во периодот од 30.6.2018 г. до крајниот рок на овој повик и кои се во согласност со останатите критериуми на овој повик.

Share
Прочитај повеќе

Објавен ИПАРД повик за „Инвестиции во материјални средства за преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи“

Со овој јавен повик им се овозможува на фирмите и на земјоделските задруги да инвестираат во отворање на преработувачки капацитети и опрема, при што 50 отсто од инвестицијата ќе им биде кофинансирана, односно финансиските средства по поединечно барање се доделуваат како неповратна финансиска поддршка.

Share
Прочитај повеќе

Денеска се доделија 17 договори во износ од 891.357 евра на земјоделски задруги

Денеска се доделија 17 договори за финансиска поддршка (ЕУ грантови) за 9 постоечки и 8 новоформирани земјоделски задруги. Финансиската поддршка е за инвестиции во објекти и опрема за преработка, складирање и маркетинг на земјоделски производи со кои се подобруваат капацитетите на земјоделски задруги и конкурентноста на земјоделството.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК: Економско здружување на земјоделски стопанства за заедничко вршење на земјоделска дејност

Мерка 131
Економско здружување на земјоделски стопанства за
заедничко вршење на земјоделска дејност
Висина на поддршка 1.000.000 денари

Share
Прочитај повеќе

ЕУ дава 2 милиони евра за постојните и за создавање нови земјоделски задруги

Целта е со 20 нови грантови да се поттикнат земјоделците кои сакаат да формираат нови задруги и да учествуваат во проектни и обуки за развој на на бизнис планови.

Share
Прочитај повеќе