Нови мерки, иновации и 200 милиони евра поддршка за конкурентно земјоделство, најавува Владата

Владата најавува и навремена исплата на директната поддршка: 30 отсто од висината на основните мерки 30 дена по аплицирањето и 70 проценти според календарот на исплата. Календарот ќе се регулира со закон, за земјоделците точно да знаат кога можат да ги очекуваат средствата.

Share
Прочитај повеќе

Николовски: Инвестиција од над 24,3 милиони евра за унапредување и конкурентност на земјоделското производство

Преку обезбедување на квалитетна и навремена вода за наводнување на земјоделските површини, овозможуваме одржливо зголемување на земјоделското производство и намалување на трошоците.

Share
Прочитај повеќе

Агро-еколошко зонирање за продуктивно земјоделско производство, отпорно на климатските промени

„Првата база на податоци и веб-платформа која содржи најнови агро-еколошки податоци и мапи за Република Северна Македонија е клучен производ што подобро ќе ги информира земјоделските политики на национално ниво; и следствено, ќе помогне при адаптација на земјоделското производство кон климатските промени на локално ниво“, истакна министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Трајан Димковски, на отворањето на работилницата.

Share
Прочитај повеќе

Како да го одржуваме угарот?

Дефиниција за угар, во согласност со важечките прописи е следна: “Земјиштето под угар е обработливо земјиште каде што не се врши земјоделско производство, додека неодржувано земјоделското земјиште се смета за необработливо”. За потребите на еколошки значајно земјиште (EZP),  земјиштето треба да биде неактивно во периодот од 15 февруари до 15 август од годината во која е поднесено единствено барање.

Share
Прочитај повеќе

Воведување интернет технологија во земјоделското производство

– Едно софтверско решение за земјоделството годишно чини до 140 евра, а придонесува за намалување на трошоците и загубите, влијае на подобрување на квалитетот на производството и зголемување на конкурентноста –додава Ристовски.

Share
Прочитај повеќе

Северна Македонија има капацитет и ресурси да создаде прехранбена индустрија што ќе биде еден од столбовите во економскиот пораст

Прехранбениот сектор е тесно поврзан со земјоделското производство во државата, доколку има на располагање доволно суровини со поволна цена, тој ќе се развива и шири, а потоа ќе го поттикнува земјоделството за поголемо производство, со што и понатаму ќе се зголемува рентабилноста.

Share
Прочитај повеќе