Стипендирање на децата на регистрираните земјоделци за едукација во земјоделските струки

Мерката предвидува доделување стипендии од програмата за рурален развој за сите деца на регистрираните земјоделци кои ќе се запишат во средно земјоделско училиште на која било, насока како и доделување стипендии за сите студенти на регистрирани земјоделци кои ќе се запишат на земјоделски, сточарски или ветеринарен факултет во земјата.

Share
Прочитај повеќе