Шуга кај животните: Како да се справиме со оваа болест?

Постојат неколку видови на паразити, кои предизвикуваат паразитски болести кај домашните животни. Шугата е лоша за домашните животни, бидејќи од заболените животни се пренесува на на оние кои не се заразени во тој момент. Животните што страдаат од шуга, ги намалуваат нивните производни карактеристики, а исто така им се одразува и на нивниот физички изглед. Паразитот што ја предизвикува шугата “се населува” на површината или во слојот на кожата на животното.

Share
Прочитај повеќе

Просторна изолација помеѓу конвенционално и органско производство

Најчесто се подигнуваат од едногодишни зелјасти видови на растенија бидејки тие поради својот хабитус и карактеристики се најпогодни.

Share
Прочитај повеќе