МЗШВ: Мерките во новите Програми за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот равој се подготвуваа во комуникација со производителите на јаболкa

Оваа година, финансиската поддршка за одржување на насади со јаболка се зголемува од 33.000 денари на 41.000 денари по хектар, а 20 отсто повисокa финансиска поддршка добиваат овоштарите со развоен потенцијал, поточно за оние овоштари кои имаат од 1 до 5 хектари поддршката расте од 39.600 на 50.000 денари по хектар.

Share
Прочитај повеќе