Листа на кандидати кои го положиле испитот за добивање на лиценца за процена на тутун (одржан испит на 29.11.2019 година)

Листа на кандидати кои го положиле испитот за добивање на лиценца за процена на тутун (одржан испит на 29.11.2019 година)

Share
Прочитај повеќе

Соопштение за обука и полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун

Список на кандидати за посетување на обука на 25 и 26 ноември 2019 година и полагање на испит за добивање на лиценца за процена на тутун на 29 ноември 2019

Share
Прочитај повеќе

Кандидати на кои им е одобрено барањето за полагање испит за стопански риболов и за рибочувар

Испитот за стопански риболов и за рибочувар ќе се одржи  на ден 26 септември 2019 година, со почеток во 11 часот во просториите на Хидробиолошки Завод-Охрид.

Share
Прочитај повеќе

Олеснето полагањето за ловечки испит

Полагањето на испитите веќе започна во Пехчево. Само овој месец тоа ќе им биде овозможено  на околу 600 кандидати кои со години чекале да го полагаат ловечкиот испит.  До крајот на летото оваа можност треба да ја искористат околу 2000 лица кои во изминатите две години аплицирале, но не им било овозможено да полагаат.

Share
Прочитај повеќе

Се објави базата на прашања за полагање на ловечкиот испит

Согласно Законот за ловство и Правилникот стручната Комисија за полагање на ловечки испит ги објави прашањата.
Првото полагање на ловечки испит ќе се одржи на 09.06.2018 во Пехчево, за кандидатите од Берово, Пехчево, Делчево, Македонска Каменица и Виница.

Share
Прочитај повеќе