Само три проценти од фармите ги исполнуваат стандардите за прва категорија

-3% се категоризирани како прва категорија, околу 70% се втора категорија и останатите 26%  се трета категорија. Активноста е планирано да заврши до крајот на 2020 година, а целта е да се обезбеди прва класа на хигиена на млеко или тоа е според европските стандарди 100 спрема 400, т.е. 100 000 соматски клетки и 400 000 микроорганизми, вели Зоран Атанасов – Директор на АХВ.

Share
Прочитај повеќе