Просторна изолација помеѓу конвенционално и органско производство

Најчесто се подигнуваат од едногодишни зелјасти видови на растенија бидејки тие поради својот хабитус и карактеристики се најпогодни.

Share
Прочитај повеќе

Органско наспроти конвенционално земјоделство?!

Во анкетираните земји, органското земјоделство носи еднаков, или во некои случаи дури и повисок приход од конвенционалното земјоделство. Ова главно се должи на повисоките субвенции дадени за органско земјоделство.

Share
Прочитај повеќе