Патот на храната – Младa македонска уметница победи на глобалниот ликовен конкурс на ФАО по повод Светскиот ден на храната

Светскиот ден на храната ја инспирираше Михаела Стојменовиќ, 17-годишна ученичка од Скопје да ја прикаже важноста на работата на малите земјоделци кои се грижат нашите земјоделски системи да ни обезбедат разновидна храна.

Share
Прочитај повеќе

Јавен конкурс за издавање на дозволи за давање на услуги од областа на здравјето на растенијата

Времетраењето на издадените дозволи за вршење на јавни услуги изнесува 3 (три) години сметано од датумот на издадената дозвола.

Share
Прочитај повеќе

Конкурс за распределување на средства за финансирање и реализирање на програми, проекти и други активности од областа на животната средина за 2021 година

Рокот на доставување на барањата изнесува 20 дена од денот на објавувањето  на Конкурсот во Службен весник на Република Северна Македонија.

Share
Прочитај повеќе

Распишан конкурс за дигитални решенија за помош на туризмот – награди од по 15.000 евра

Регионалниот совет за соработка (РСС) од денеска бара идеи за дигитални алатки за помош и промоција на туризмот на Западен Балкан, при што 6-те најуспешни идеи ќе бидат наградени со по 15 илјади евра.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН КОНКУРС за давател на јавни услуги за спроведување на мерки и активности од ЗОПОД (Заедничка основна програма за одгледување на добиток) и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведувањето на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД за 2020 година

Јавниот конкурс за давател  на јавните услуги – спроведување на мерки и активности од ЗОПОД и развојно истражувачки задачи од подрачјето на изведување на програмите за одгледување за потребите на ЗОПОД за 2020 година трае 5 (пет) дена од денот на неговото објавување.

Share
Прочитај повеќе

Јавен конкурс на МЗШВ за активности од “Заедничка основна програма за одгледување на добиток”

Максималната цена за извршување на јавната услуга е дванаесет милиони денари со ДДВ, средства предвидени во дел I мерка 6 од Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2018 година.

Share
Прочитај повеќе