Николовски: Со новиот Закон, ПРИВАТНОТО земјиште што не се обработува со години, државата ќе може да го дава под концесија

Министерот Николовски информираше дека со новиот Закон за земјоделско земјиште, напуштеното приватно земјиште, односно приватното земјиште што не се обработува со години, државата ќе може да го дава под концесија.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК 1/2020 за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовни зони

Концесијата на рибите за вршење на стопански риболов на риболовните зони се доделува за период од шест години.

Share
Прочитај повеќе

Димковски: Раскината концесијата за Охридско езеро, нема да дозволиме никој да го злопупотребува нашето природно богатство

Димковски потенцираше дека во записникот од ДИЗ е констатирано дека Концесионерот не вршел навремена и целосна физичка заштита на рибите од риболовното подрачје Охридско езеро, што е спротивно на Договорот за концесија.

Share
Прочитај повеќе

Уште 8 дена од јавниот повик за доделување концесијата на рибите за вршење стопански риболов и за организирање на рекреативен риболов

Со доделувањето на концесиите на рибите од риболовните води се овозможува користење на рибите преку одржлив развој за стопански, рекреативен и спортски риболов, односно вршење стопански риболов.
Концесијата на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовните ревири и рекреативните зони се доделува за период од шест години.
Краен рок за поднесување на понудите е 24.12.2018 година до 10:00 часот.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони

Концесијата на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовните ревири и рекреативните зони се доделува за период од шест години. Краен рок за поднесување на понудите е 15 Октомври 2018 година до 10:00 часот.

Share
Прочитај повеќе

Започна постапката за доделување концесија на дивечот во 10 ловишта во државата

Владата на Република Македонија на вчерашната седница ја започна постапката за доделување на концесија на дивечот во 10 ловишта во ловните реони Кичево, Скопје, Неготино, Кавадарци, Берово и Струга.

Share
Прочитај повеќе

Новите концесии гарантираат заштита на рибите во риболовните води

Започнатите постапки за доделување концесии на рибите за органзирање рекреативен риболов се однесуваат на рекреативните зони на Охридското и Дојранското езеро, риболовните ревири Црна Река 1 –Демир Хисарски, Црн Дрим 2, Злетовска Река, Треска 1 – Кичевски и Акумулација Матка, а за вршење стопански риболов на риболовните подрачја Охридско и Дојранско езеро.

Share
Прочитај повеќе

МЗШВ склучи 14 договори за доделување концесии на риби за организирање на рекреативен риболов

Со потпишувањето на договорите за концесија на рибите за организирање рекреативен риболов со одбраните концесионери во наредниот период од шест години, ќе се овозможи трајно користење на рибите преку одржлив развој за рекреативен риболов, како и зачувување и заштита на рибите и нивната разновидност.

Share
Прочитај повеќе

Концесија за рекреативен риболов

Концесиите  за организирање на рекреативен риболов на 20 зони што опфаќаат делови од Реките Вардар и Црна и акомулациите Матка и Липково се доделуваат за период од шест години.

Share
Прочитај повеќе