Ловостој на Осломејското Езеро поради мрест на крапот

Од почетокот на мај започна ловостојот на Осломејско Езеро поради мрестот на крапот, кој редовно се одвива во овој период од годината.

Share
Прочитај повеќе