Мелинда – земјоделска задруга со годишен промет од половина милијарда евра

Melinda е во стопроцентна сопственост на задругарите, 5.200 на број. Збирно, тие се сопственици на 6.400 хектари овоштарници, при што повеќе од половина задругари имаат помалку од 1 хектар овоштарници, а само 10 проценти од задругарите имаат повеќе од 3 хектари.

Share
Прочитај повеќе