Инвестирајте во рибници за производство на слатководна риба, преку Мерка 7 од новата ИПАРД 3 програма!

ИПАРД 3 програмата (2021-2027) која се очекува да стартува наскоро, овозможува пристап до фондовите на Европската Унија наменети за финансиска помош на земјоделството и руралниот развој.

Share
Прочитај повеќе

За пчеларите во моментов две можности за неповратни пари, преку Ипард и мерката „Млад земјоделец“

Услови и потребна документација за користење на средства од ИПАРД , мерка 7 – „Алтернативно земјоделско производство“

Share
Прочитај повеќе

Нов дополнителен рок од 15 дена за сите заинтересирани за искористување на средства од ИПАРД 2, Мерка 7

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој ги информира сите заинтересирани за добивање на финансиска поддршка од ИПАРД 2, мерка 7 „Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“, дека се дава дополнителен рок од 15 дена за доставување на апликациите за добивање на финансиска поддршка преку оваа мерка од ИПАРД 2 програмата.

Share
Прочитај повеќе

Услови и потребна документација за користење на средства од ИПАРД , мерка 7 – „Алтернативно земјоделско производство“

Главната цел на  мерка 7 од ИПАРД продрамата е поттикнување на вработувањето преку создавање на нови и задржување на постојните работни места, со што ќе зголеми нивото на економска активност во руралните средини,  ќе се подобри квалитетот на живот и  ќе се намали руралната депопулација.

Share
Прочитај повеќе

Објавен Јавниот повик за Мерка 7 од ИПАРД II програмата – Еве кои се условите и за кои приоритетни сектори можете да аплицирате

Врз основа на член 9 став 1 точка б од Законот за ратификација на Секторската спогодба
меѓу Владата на Република Македонија и Европската комисија за воспоставување на
одредби за управување и спроведување на финасиската помош на Унијата за Република
Македонија според Инструментот за претпристапна помош во областа на политиките за
„Земјоделство и рурален развој” (ИПАРД)

Share
Прочитај повеќе

„ Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“

Тече подготвителниот период за подготвување на потребна документација за повикот што наскоро ќе биде објавен и ќе може да се доставуват апликации.

Share
Прочитај повеќе

Инвестирајте преку ИПАРД за Мерка 7 – Услуги на рурално население: Домови за стари лица и рехабилитација

Веќе  започна да тече подготвителниот рок од 30 дена за прибирање на целокупната документација која е потребна за аплицирање и добивање на финансиска поддршка преку мерката 7 „ Диверзификација на фарми и развој на мали бизниси“ од ИПАРД 2 програмата.

Share
Прочитај повеќе

Листа на прифатливи трошоци за ИПАРД мерка 7 – Диверзификација на фармите и развој на бизниси

ИПАРД Програмата 2014-2020, овозможува пристап до фондовите на Европската Унија наменети за финансиска помош на земјоделството и руралниот развој.

Share
Прочитај повеќе

Мерка 7 од ИПАРД нуди можност за ЗАДРУГИТЕ: 65% неповратен грант за набавка на земјоделска механизација и машини

Повикот за мерка 7 од ИПАРД сеуште не е активен, но се очекува следните месеци да се објави од страна на Платежната агенција Имате доволно време да размислете и да се ангажирате околу прибирање на потребна документација и исполнување на условите и критериумите за аплицирање.

Share
Прочитај повеќе