Календар за месец ноември – ПЧЕЛАРСТВО

Поволните топли денови во ноември овозможуваат пчеларот да се погрижи за пчелните семејства пред настапување на зимата.

Share
Прочитај повеќе

Календар за месец ноември – ПОЛЕДЕЛСТВО

Во текот на овој месец се завршува со основното ѓубрење со калиумови и фосфорни ѓубрива и се припрема почвата, длабоко се заорува, за сеење на пролетните култури.

Share
Прочитај повеќе

Календар за месец ноември -ЛОЗАРСТВО

Во овој период се врши основното ѓубрење со комбинирани ѓубрива, по што земјата се заорува на 18 -20 см. 

Share
Прочитај повеќе

Календар за месец ноември – ГРАДИНАРСТВО

Препорачливо е во овој период од овошните насади да се искорнат, отстранат и изгорат садниците кои што биле заразени од апоплексија, бактериози, вирусни болести и сл. Бидејки доколку останат во овошните градини тие претставуваат извор на заразни болести.

Share
Прочитај повеќе

Календар за месец ноември – ОВОШТАРСТВО

Ноември е типичен есенски месец. Денот брзо се намалува, а со тоа и сончевите
периоди, со што се намалуваат и вредностите на надворешната температура и доаѓа до
појава на карактеристичните временски феномени:
магла, мраз, температурни инверзии и сл. 

Share
Прочитај повеќе