(ВИДЕО) Меџит Амити, признание за Особен придонес во развојот на овчарството

Меџит Амити, агроном на насока Сточарство, повеќе од 40 години се занимава со одгледување на овци. Како претседател на земјоделското здружение Шарпланинец и преку работата со здружението овозможува доближување на мерките на Владата до сточарите, осовременување нови бачила, се бори за нивните права и поголема заработка од овчарството.

Share
Прочитај повеќе