Намален водостојот на Преспанското Езеро

За еден сантиметар е намален водостојот на Преспанското Езеро, а нивоата на другите две природни езера во земјава се исти како вчера.

Share
Прочитај повеќе

Намален водостојот на Вардар кај Јегуновце

За повеќе од три пати е намален водостојот на реката Вардар на мерното место кај Јегуновце, додека на другите три мерни места е речиси ист со вчерашниот, покажуваат резултатите од последните мерења направени од Управата за хидрометеоролошки работи.

Share
Прочитај повеќе

Намален водостојот на Преспанското Езеро

Со тоа, водостојот на Преспанското Езеро е за 1,62 метри понизок од повеќегодишниот просек за ноември и е 12 сантиметри под апсолутниот минимум од 842,25 (мнм).

Share
Прочитај повеќе

Намален водостојот на Преспанското Езеро

За еден сантиметар е намален водостојот на Преспанското Езеро,а нивоата на останатите две природни езера во земјава се исти како вчера.

Share
Прочитај повеќе

Намален водостојот на природните езера

Водостојот на трите природни езера во земјава е намален во споредба со вчера. Според последните податоци од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), нивото на Дојранското Езеро е намелено за два сантиметра, а на Преспанското и Охридското Езеро за по еден сантиметар во споредба со вчера.

Share
Прочитај повеќе

Намален водостојот на трите природни езера

Водостоите на трите природни езера во земјава се пониски од вчерашните. Како што покажуваат резултатите од последните мерења направени од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР), новото на Дојранското Езеро е намалено за два сантиметра, а на Преспанското и Охридското Езеро за по еден сантиметар во споредба со вчера.

Share
Прочитај повеќе

Намален водостојот на реките

Водостојот на реките во земјава е намален во однос на вчерашниот ден, а зголемување на нивото имаат реките Вардар на мерното место кај Демир Капија, Треска на мерното место кај Македонски Брод, Струмица на мерното место кај Сушево и Црна Река кај Новаци.

Share
Прочитај повеќе

Намален водостојот на Дојранското Езеро

За еден сантиметар е намален водостојот на Дојранското Езеро, а нивоата на другите две природни езера се исти како вчера, покажуваат резултатите од последните мерења направени од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

Share
Прочитај повеќе

Намален водостојот на Преспанското Езеро

За еден сантиметар е намален водостојот на Преспанското Езеро, а нивоата на другите две природни езера во земјава се исти со вчерашните, покажуваат резултатите од мерењата направени од Управата за хидрометеоролошки работи (УХМР).

Share
Прочитај повеќе

Повеќето реки над јануарскиот просек

Нивоата на повеќето реки во земјава се над просекот за јануари, но дел се со пониски водостои, покажуваат денешните хидролошки мерења.

Share
Прочитај повеќе