Наскоро јавен повик за државно земјоделско земјиште до и над 3 хектари во Свети Николе

Во насока на продолжување на активностите за обезбедување на слободни земјоделски површини, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство е во процес на објавување на јавен оглас за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини до и над 3 хектари во регионот на Свети Николе.

Share
Прочитај повеќе