АХВ продолжува со спроведување на интерни обуки

Агенцијата за храна и ветеринарство продолжува со спроведување на обуки за пренесување на знаењата и искуствата стекнати на меѓународни обуки за 2020 година

Share
Прочитај повеќе

Одржана работилница за новите обврски на ветеринарните друштва

Во работилниците кои треба да се одржат следниот период како дел од првиот модул, предвидена е реализација и на неколку обуки кои ќе се однесуваат на ветеринарните посети со клинички преглед во поглед на благосостојбата на одгледувалишта за свињи.

Share
Прочитај повеќе

Јавен повик за достава на понуди за избор на консултанти за испорака на обуки за прописи и процедури за регистрација и воспоставување на земјоделски задруги (бр. 1/ЗАМ/2019)

Обуките се наменети за земјоделски стопанства кои имаат намера да формираат земјоделска задруга. Обуките би се спроведувале во периодот од јануари 2019 година до март 2019 година на различни локации во Република Македонија.
Рокот за доставување на понудите е 18.01.2019 г. до 16:00 часот.

Share
Прочитај повеќе

Во тек е вториот циклус обуки за пренесување на стекнатото знаење на меѓународните обуки

На обуките ќе се обработат теми кои се однесуваат на хигиена на храна при примарно производство, проценка на ризик, хигиена на храна и флексибилност и информации поврзани со храна.

Share
Прочитај повеќе

Голем интерес во Кавадарци и Росоман за обука за ИПАРД и “Млад земјоделец”

– Досега околу 500 земјоделци имаат обезбедено механизација со поддршка, а околу 80 млади добија грант за земјоделци, рече Николов, советник во АПРЗ.

Share
Прочитај повеќе

Обуки за земјоделци за воведување на агроеколошки мерки во сливот на реката Струмица

Проектот предвидува поддршка за воведувањето на современи агро-еколошки мерки кај главните градинарски и овошни култури во регионот, во форма на грантови за земјоделците до 300.000 денари, кои ги обезбедува UNDP.

Share
Прочитај повеќе