Овчарство и козарство – Календар со активности за јануари

Во месец јануари започнува и окозувањето на козите. За нормално раѓање на јарињата потребен е целосен мир на мајките, да биде добро исчистено, релативно топло, суво и да нема провев во просторијата.

Share
Прочитај повеќе

Календар за месец ноември – ОВЧАРСТВО

Во вториот период од бременоста, поради зголемените потреби од енергија и протеини, овците мајки треба да се хранат само со висококвалитетна храна.

Share
Прочитај повеќе

Сточарство – календар на активности за месец април

Изведувањето на животните на отворено и хранењето со свежа трева може да создаде услови за појава на различни инфекции. Заради тоа, неопходно е да се превземат соодветни превентивни мерки.

Share
Прочитај повеќе

МЗШВ и одгледувачите на овци заеднички ќе креираат политики за развој на овчарството

Во меѓувреме, секое здружение до МЗШВ ќе испрати пополнет прашалник за сите трошоци што ја формираат производната цена, истата ќе се спореди со анализите на МЗШВ со цел да се дојде до реална производна цена, за да може да се подготви соодветно решение за одгледувачите на овци. 

Share
Прочитај повеќе

Овчарство и козарство – календар со активности за јануари

Во голем дел од фармите во рамничарските подрачја, почетокот на годината се совпаѓа со периодот на јагнење. Затоа треба да се посвети сериозно внимание на исхраната на приплодните овци во текот на овој период на годината – вториот период на бременоста или периодот на доење на новородените јагниња.

Share
Прочитај повеќе

Овчарство – земјоделски календар за месец мај

Овчарството во месец мај е поврзано со посебна грижа за животните во периодот по одвикнување и реализација на јагнињата и нивното преминување кон пасиштата.
Веднаш по одвикнувањето јагнињата не смеат да се пуштаат на сочна паша бидејки може да добијат дијареа и лесно да ослабат.

Share
Прочитај повеќе

Овчарство и козарство – календар за месец април

Во месец април козите со задоволство пасат млада сочна трева и млади кршливи
гранчиња од дрвата и грмушките. Оваа храна е со висока содржина на вода, а мала
хранлива вредност и има лаксативно дејство, што е предуслов за стомачно растројство.

Share
Прочитај повеќе

Заев: Најголемо внимание треба да насочиме кон млекопроизводството и овчарството

„Последниве години и покрај одвојувањето на сериозни суми за земјоделците во вид на субвенции, останаа уште неколку земјоделско-сточарски гранки на кои треба дополнително да им се посветиме. Најголемо внимание треба да насочиме кон млекопроизводството и овчарството.

Share
Прочитај повеќе

Комитетот за земјоделство и безбедност на храна денеска ќе стартува со сточарството и овчарството

Ќе се разговара за овците, женското јагне, млекото и за 18.000 семејства кои живеат од оваа земјоделска гранка. На Комитетот учество ќе земат и претставници од овчарството и сточарството.

Share
Прочитај повеќе

Овчарство – календар за месец март

Дневно на овца треба да се обезбеди 1,5 – 2,0 килограми сено. Објагнетите овци се хранат и со концентрирана сточна храна од 0,4 – 0,6 килограми во зависност од млечноста. Во
присуство на друг вид на храна (тикви, моркови, компири и сл.) може да се вклучат во дажбите до 2-3 кг на ден.

Share
Прочитај повеќе