ЈАВЕН КОНКУРС за давање на јавно овластување за вршење на задачи од областа на здравјето на растенијата

Право на учество на јавниот конкурс имаат сите правни и физички лица кои ги исполнуваат општите услови утврдени во член 67 од Закон за здравјето на растенијата, како и поблиските услови утврдени со Правилникот за поблиските услови во однос на просториите и опремата за давање на јавни услуги од областа на здравјето на растенијата

Share
Прочитај повеќе

МАЗЗ објави три огласи за вработување: Проектен координатор, проектен асистент и финансиски асистент

Македонската асоцијација на земјоделски задруги МАЗЗ објави три огласи за вработување на Проектен координатор, проектен асистент и финансиски асистент

Share
Прочитај повеќе

Ј А В Е Н П О В И К б р . 0 1 / 2 0 2 0, Мерка 113 Поддршка за поттикнување на земјоделското производство

Мерка 113 Поддршка за поттикнување на земјоделското производство, до 1.200.000,00 денари прифатливи трошоци по поединечен корисник

Share
Прочитај повеќе

Јавен повик бр.04-19 за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари

Се објавува јавен повик за доставување на понуди за давање во закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за сите катастарски општини во регионите Кавадарци, Росоман, Неготино, Ресен, Струга и Струмица.

Share
Прочитај повеќе

Решение од МЗШВ во врска со огласот за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост над 3 хектари

Со ова Решение се поништува дел од Јавниот оглаc бр.01/19 за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост за површини над 3 хектари пo пат на електронско jaвнo наддавање, и тоа за географска целина бр.5 Куманово КО Љубодраг со површина од 26ха 84ар 82 м2 и за географска целина бр.20 Штип КО Таринци co површина од 44ха 15ар 62 м2.

Share
Прочитај повеќе

Јавен повик за достава на понуди за избор на консултанти за испорака на обуки за прописи и процедури за регистрација и воспоставување на земјоделски задруги (бр. 1/ЗАМ/2019)

Обуките се наменети за земјоделски стопанства кои имаат намера да формираат земјоделска задруга. Обуките би се спроведувале во периодот од јануари 2019 година до март 2019 година на различни локации во Република Македонија.
Рокот за доставување на понудите е 18.01.2019 г. до 16:00 часот.

Share
Прочитај повеќе

Голем интерес за јавниот повик за давање под закуп на земјоделско земјиште до 3 хектари, пристигнати близу 300 понуди

До Министерството за земјоделство,шумарство и водостопанство заклучно со 11.01.2019 пристигнаа близу 300 понуди за учество на овој јавен повик. Со оглед на тоа дека дел од понудите се праќани по пошта, се очекува да пристигнат уште понуди и конечната бројка ќе се знае утре.  Потоа ќе следува евалуација на пристигнатите понуди и склучување на договорите со земјоделците.

Share
Прочитај повеќе

За неколку денови истекува рокот за повикот за закуп на државно земјиште до 3 хектари и над 3 хектари

За неколку дена истекуваат роковите за доставување на документација за јавниот повик за давање под закуп на земјоделско земјиште во државна сопственост до 3 хектари и за јавниот оглас за давање на државно земјоделско земјиште под закуп над 3 хектари. Конкретно, за јавниот повик до 3 хектари рокот за поднесување документација е до 11.01.2019, петок, а за јавниот оглас за давање државно земјоделско земјиште над 3 хектари рокот е до 17.01.2019.

Share
Прочитај повеќе

На барање на бизнис заедницата, продолжен рокот за аплицирање за ИПАРД 2

-Целта на продолжувањето е стопанствениците да достават комплетни и квалитетни апликации. Очекуваме дека со овој дополнителен период ќе им овозможиме на стопанствениците да ги соберат сите потребни документи за да подготват инвестициски проекти кои во сите делови ќе ги задоволат условите кои се пропишани во ИПАРД Прогрмата, со што ќе се овозможи поголема искористеност на средствата, вели директорот на АФПЗРР, Николче Бабовски.

Share
Прочитај повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС 01/2018 за пополнување на работни места со постапка за унапредување

Рокот за доставување на пријавите е 5 (пет) денови од денот на објавување
на огласот на Веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство.

Share
Прочитај повеќе