Николовска: Сеидбата на сончогледот е во тек, ќе го следиме производството до откуп

-Идејата е да се ангажираат советниците да го следат производството на сончоглед и во соработка со Асоцијацијата да им се помогне на земјоделците да произведат поголем квалитет и принос. На тој начин ќе се достигне приносот од 1.500 килограми од хектар и ќе се исполни условот за субвенциите кои до 20 ха се близу 400 евра од хектар. Исто така на овој начин ќе им се исплати повеќе берзанската цена по која ќе се откупува сончогледот од страна на фабриката „Благој Ѓорев“, рече Николовска.

Share
Прочитај повеќе

Двојно повисоки субвенции за органско производство

Годинава органските градинари го остваруваат условот за повисока финансиска поддршка за 100, а лозарите и овоштарите дури за 70 проценти.

Share
Прочитај повеќе

Оваа пролет, засадете сончоглед!

Ако насеете од 5 до 20 ха, тогаш субвенциите се по 23 160 денари од хектар или вкупно ќе добиете 463 200 денари.
За 40 ха насеани со сончоглед ќе добиете по 20 280 денари од хектар или вкупно 811 200 ден.

Share
Прочитај повеќе

Со повисоките царини за македонските земјоделски производи запре извозот во Косово

Повисоката царина што ја воведе Косово за македонските земјоделски производи целосно го стопира извозот од земјава таму. Според информациите од царинската управа вчера ниту еден камион не ја поминал границата. Дневно на оваа релација се извезувале до 300 тони, но сега извозот на земјоделски производи  кон Косово е сведен на нула.

Share
Прочитај повеќе

До 100% повисоки субвенции за органското производство

Дополнително финансиската поддршка за развој на органското земјоделско за 2018 година е зголемена од 61 милиони денари на 81 милиони денари. Субвенциите достапни за земјоделците кои практикуваат органско производство, во зависност од културата, се до 100% повисоки од сумите наменети за конвенционално производство. Зголемени се и субвенциите за развојните категории на земјоделските стопанства од 20% за растително и 10% за сточарско производство кое ги опфаќа и органските производители.

Share
Прочитај повеќе

Повисоки плати за Шумската полиција

Со овој колективен договор овластените службени  лица од Шумската полиција  ќе се стекнат со право на работа во смени, ноќна работа и државни празници, додаток за опасна работа, како и отпочнување на постапка за стекнување право на бенефициран стаж.

Share
Прочитај повеќе