Во производната 2017 година тутунот беше засаден на површина од 14.415 ха, и склучени беа вкупно 29.354 договори

Според процентот на учество на класите во 2017 година суровиот тутун најмногу се откупува во I и II класа (93% во вкупно откупената количина), во IIIкласа околу 6%, а остатокот во IV класа и дополнителите класи.
Учеството на I-та класа во реколта 2017 година изнесува 30% што претставува зголемување за 14% во однос на реколта 2016 година и околу 18% во однос на реколта 2015 година.

Share
Прочитај повеќе

Цуцулоски: Зголемена е површината под тутун во Битолско

– Оваа година сме повеќе од задоволни од динамиката на издавање на евидентни листови.  Веќе се издадени 2717, а до завршувањето на рокот за пријавување, очекуваме бројката да достигне 2800 евидентни листови -истакна Александар Цуцулоски, раководител на ПЕ Битола,  за Современо Земјоделство.

Share
Прочитај повеќе