ЈП “Стрежево”- Битола, ќе изврши порибување на акумулацијата Стрежево со сопствени средства, со подмладок од крап и пастрмка

22 јуни 2020 година (понеделник), со почеток во 10:00 часот, порибување на акумулацијата “Стрежево”, во организација на концесионерот, ЈП “Стрежево” – Битола

Share
Прочитај повеќе