Индекси на трошоците на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, декември 2019 година

Пораст на индексите е забележан во групите: Индустриско-прехранбени производи за 1.4 % и Земјоделски производи за 0.4 %.

Share
Прочитај повеќе