Усвоени прецизирани протоколи за одржување на свадби – дозволена е музика и танцување

Според протоколите, дозволено е одржување на свадби во отворениот дел на локалите, односно на летните тераси до максимум сто лица, но не повеќе од 50 проценти исполнетост на капацитетот.

Share
Прочитај повеќе