Прихрана на пченката

Прихраната ( ѓубрењето ) е важна агротехничка мерка за повеќето земјоделски култури, па така и за пченката, бидејќи на тој начин растенијата ги примаат повеќето хранливи материи внесени преку почвата или преку листот, кои подоцна влијаат на квалитетот и квантитетот на приносот.

Share
Прочитај повеќе

Полјоделство – календар на активности за месец април

Рок на сеидба:
Ориз – 20.04 – 20.05
Памук – 20.04 – 05.05
Пченка – 10.04 – 30.04
Кикиритки – 10.04 – 30.04

Share
Прочитај повеќе

Подготовка за сеење на пченката

Старо земјоделско правило е: пченката треба да се посее, така што зрното треба да легне на тврда подлога, а да има растресита прекривка. Пченката се сее со семе (механички или пневматски) на растојание од 70 см меѓу редовите. Ова растојание може да биде и поголемо, но не е добро да се зголемува, затоа што пченката се сее со поголема густина во просторот, така што доколку се зголеми растојанието меѓу редовите, во истиот тој простор ќе се намали растојанието меѓу растенијата во редот. Со ова се зголемува конкуренцијата на растенијата, а се намалува оптималната употреба на вегетациониот простор.

Share
Прочитај повеќе

Надлежните велат дека во Македонија нема увоз на пченка со листерија

Албанија, Бугарија, БиХ, Грција, Словенија, Хрватска се земјите од регионот каде исто така оваа фабрика извезувала и од каде треба потрошувачите да бидат посебно внимателни при купување на смрзнат зеленчук ако забележат дека имаат унгарско потекло. Според испитувањата на листата на земји и фабрики  каде извезувала спорната унгарска фабрика не се наоѓа ниту една македонска преработувачка компанија потврдуваат и податоците од Институтот за јавно здравје.

Share
Прочитај повеќе

Како до поголеми приноси кај пченката

Пченката е култура која е силно зависна од наводнувањето. Потребата од вода се зголемува во месеците кога испарувањето го достигнува својот максимум, јуни, јули и август, во периодот кога растението цвета, се опрашува и оплодува, па се до налевање на зрното.

Share
Прочитај повеќе