Во Делчево преку Источно-плански регион во 2020 реализирани проекти од над 20 милиони денари

Во Делчево преку програмата за работа на Источно-планскиот регион во 2020 година се реализирани проекти во висина од над 20 милиони денари. Меѓу позначајните реализирани проекти во изминатата година, координаторот на ИПР Емил Василев ги напомена изградбата на пешачкиот мост и изградбата на агрометеоролошка станица.

Share
Прочитај повеќе