Потребна документација за да станете Регистриран Индивидуален Земјоделец согласно ФПИОМ

Документите кои Ви се потребни за да станете ИЗ, односно да започенете да бидете земјоделец со приоритетна дејност, а согласно тоа, пензиско и здравствено осигурување плаќате сами во ФПИОМ

Share
Прочитај повеќе