Кога се врши резидба на оревот

Започнува пред започнување на вегетацијата, од средината на месец Март и во текот на месец Април кога ќе поминат опасностите од касни пролетни мразеви како и во текот на вегетацијата т.н зелена резидба.

Share
Прочитај повеќе

Резидба на орев

Ако на кореновиот врат или на стеблото се појават несакани папки, листовите треба да се остават поради собирање на хранливи материи. Но може да се свиткаат кон површината на земјата како би се намалила бујноста а хранливите материи да се насочат кон папките.

Share
Прочитај повеќе

Совети за зимска резидба на лешник

При резидба на лешникот теба да се обрне внимание на цветните папки кои се формираат на периферијата и врвовите од крошната, бидејки тие се најосветлени делови и од таа причина неопходно е да се изврши проредување на крошната, а посебно внимание да се посвети на внатрешниот дел.

Share
Прочитај повеќе

Кога е најдобро време за резидба на овошките?

Битно е да се остават доволно родни гранки, а да се одстранат водопиите и сите штетни гранки за да не земаат храна и енергија од стеблото.

Share
Прочитај повеќе