Доделени 16 решенија за финансиска поддршка за инвестиции во рибарство и аквакултура

Доделени беа 16 решенија за финансиска поддршка чија вкупна вредност е 33 милиони денари.
Корисници на оваа поддршка се регистрираните репроцентри за репродуктивен и порибителен материјал, концесионерите кои вршат стопански риболов како и субјекти регистрирани со дејност аквакултура како одгледувачи или преработувачи на риби.

Share
Прочитај повеќе

Бабовски: На располагање се неповратни средства за развој на рибарството и аквакултурата

Од денеска, па се до крајот на овој месец, сите кои сакаат да градат нови, да ги ревитализираат или обноват старите рибници, мрестилиштата  или мандрите, ќе може да поднесат барање за добивање на средства од Програмата за рибарство и аквакултура.

Share
Прочитај повеќе

Нова финансиска поддршка за инвестиции во развој на домашното рибарство и аквакултурата

За оваа мерка може да конкурираат  сите кои од 1 февруари до 31 мај годинава, набавиле порибителен материјал за насадавување на рибниците. 

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на барање за користење на средства за реализација на мерки од Програмата за финансиска поддршка во рибарството и аквакултура за 2020 година

Право на учество на јавниот повик за точка 1 – Пилот проекти имаат овластени институции од областа на рибарството, научни и/или образовни установи од областа на рибарството, рибарски и риболовни здруженија, организации на производителите, концесионерите на рибите и вршителите на аквакултура.

Share
Прочитај повеќе

На располагање нови средства за модернизација и развој на рибарството и аквакултурата во земјава

Сите што сакаат да градат нови или да ги ревитализираат старите рибници и пунктови или сакаат да градат капацитети за преработка на риби од денеска па се до 22- ри март ќе може да аплицираат за добивање средства преку Програмата за рибарство и аквакултура.

Share
Прочитај повеќе

Бабовски:На располагање се нови средства за поддршка на рибарството и аквакултурата

Сите кои имаат рибници и во период од 1- ви јули до 30 – ти септември  насадиле подмладок, односно, порибителен материјал од сопствено или признато производство, од денеска  ќе може да аплицираат за поврат на 40 % од вредноста на набавениот или на сопствениот подмладок. Средствата  за оваа мерка се обезбедени преку Програмата за рибарство и аквакултура. Краен рок за доставување на барањата за исплата на средства е 25- ти октомври 2019 – та година.

Share
Прочитај повеќе

Ј А В Е Н П О В И К б р . 2 / 2 0 1 8 за доставување на барања за исплата на средства од Програма за финансиска поддршка во рибарството и аквакултурата за 2018 година

Средствата по оваа програма може да ги добијат сите субјекти кои набавиле порибителен материјал за насадување на рибниците во периодот од 1- ви февруари до 30- ти септември годинава или пак произведената риба во рибниците ја продале во период од 1- ви ноември 2017- та година до 31- ви октомври годинава. 

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за доделување на концесија на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовни ревири и рекреативни зони

Концесијата на рибите за организирање на рекреативен риболов на риболовните ревири и рекреативните зони се доделува за период од шест години.
Краен рок за поднесување на понудите е 15 Октомври 2018 година до 10:00 часот.

Share
Прочитај повеќе

Започна аплицирањето за добивање на средства од „Програмата за рибарство и аквакултура“

Преку оваа мерка ќе може да се градат нови риболовни пунктови, да ги реконструираат и адаптираат постоечките, како и да направат рехабилитација на риболовни води со доградба, надградба и опремување на постоечките капацитети/мрестилишта за производство на репродуктивен и порибителен материјал. – вели диреторот на АФПЗР Николче Бабовски.

Share
Прочитај повеќе

СРД „Шаран“: Незаконито се лови караш во Каменичка Река и езерото Калиманци

– Апелираме до сите граѓани да се воздржат од незаконски риболов, бидејќи е казнив и се предвидени многу високи казни. Исто така, ги повикуваме сите чесни граѓани, овој период да го искористат за прошетка по Каменичка Река и Калиманско Езеро и да делуваат советодавно кон рибокрадците и оваа „нецивилизирана“ појава да биде спречена, истакна Стоименовски.

Share
Прочитај повеќе