Во Крива Паланка одржан општинскиот натпревар во риболов на пливка

Во организација на спортско-рекреативен риболовен клуб „Мрена“ вчера беше одржан годинашниов општински натпревар во риболов на пливка. На натпреварот учествуваа исклучиво членови на ЗСРРК „Мрена“.-И годинава, во одлични временски услови го реализиравме општинскиот натпревар во риболов на пливка „Мрена 2021”.

Share
Прочитај повеќе

ЈП “Стрежево” – Рекреативна зона “Акумулација Стрежево” ·

Решение за забрани на риболов во период на природен мрест на рибите

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК 1/2020 за доделување на концесија на рибите за вршење стопански риболов на риболовни зони

Концесијата на рибите за вршење на стопански риболов на риболовните зони се доделува за период од шест години.

Share
Прочитај повеќе

МЗШВ донесе забрана за вршење на рекреативен риболов заради непречен природен мрест на рибите

Забраната за вршење риболов во риболовните подрачја, риболовните зони, риболовните ревири и рекреативните зони за различните видови риби се носи заради овозможување на непречен природен мрест на рибите и зачувување на рибниот фонд.

Share
Прочитај повеќе

Големина на риби и дозволена количина на дневен улов во рекреативната зона „Акумулација Стрежево“ во 2020 година

Дозволена количина на дневен улов изнесува 3 килограми. По исклучок, дневно, со маса поголема од 3 килограми дозволен е улов на 2 (два) примероци на крап и 1 (еден) на сом.

Share
Прочитај повеќе

Цени на дозволи за 2020 година за рекреативен риболов на Акумулација Стрежево

Ги известуваме сите заинтересирани граѓани дека ЈП “Стрежево” – Битола планира од февруари да започне со издавање на дозволи за вршење на рекреативен риболов за рекреативната зона “Акумулација Стрежево” за 2020 година.

Share
Прочитај повеќе

Период на забрана на лов на позначајни видови риби во 2020 година во „Вештачко езеро – Акумулација Стрежево“

Штука (01 февруари – 31 март)
Костреш (01 април – 15 мај)
Сом (15 април – 15 јуни)
Клен (05 мај – 15 јуни)
Крап (05 мај -15 јуни)
Пастрмка (01 октомври – 31 јануари).

Share
Прочитај повеќе

Одобрен годишниот план за заштита и стопанисување со рекреативната зона Акумулација Стрежево за 2020 година

Благодарение на навременото одобрување на планот од страна на министерот, создадени се предуслови за организирање на рекреативен риболов во 2020 година, односно овозможување на вршење физичка и еколошка заштита и користење на рибите преку планско експлоатирање на одржлив начин со мерки и активности кои, во континуитет, се во функција на остварување на стратешките приоритети и цели на Јавното претпријатие “Стрежево” – Битола.

Share
Прочитај повеќе

Кандидати на кои им е одобрено барањето за полагање испит за стопански риболов и за рибочувар

Испитот за рибочувар ќе се одржи  на ден 26 септември 2019 година, со почеток во 11 часот во просториите на Хидробиолошки Завод-Охрид.

Share
Прочитај повеќе

Одгледувањето риби се смета за бизнис на иднината

Мрсните риби како лосос, пастрмка, сардини, туна и скуша имаат поголемо количество на нутритивни состојки базирани на масти. Таму се содржи и витаминот Д, кој е растворлив во масти. Многу луѓе имаат дефицитет од овој витамин. Тој функционира како стероид во организмот. Мрсните риби се богати и со Омега 3 масните киселини. Овие масни киселини се круцијални за функционирањето на телото и мозокот. Тие исто така спречуваат настанување на многу заболувања.

Share
Прочитај повеќе