Николовски: Завршува изградбата на системот за наводнување Салвишко Поле, овој нов и модерен систем во јули стартува со работа

Системот за наводнување Славишко Поле е во завршна фаза и летово, кон крајот на јули ќе биде пуштен во употреба.

Share
Прочитај повеќе

Отворен нов Јавен повик за набавка на системи за наводнување, за инвестиции во бунари и зафати на површински води

Инвестиции за Мерка 121 модернизација земјоделски стопанства

121.4 Набавка на систем за наводнување капка по капка, наводнување капка по конструкција на бунари и други зафати на површинска вода
Максималната вредност на прифатливи трошоци изнесува:

До 1.800.000,00 денари за инвестиции во систем за Набавка на систем за наводнување капка по капка,
до 364.000,00 површинска вода денари за инвестиции во конструкција на бунари и други зафати површинска вода

Share
Прочитај повеќе