Со авионско засејување на облаците, вчера е спречена појава на град врз земјоделски посеви

Првото дејствување врз градоносен облак е во периодот од 16:13 до 16:35 часот во јужниот дел на Пелагонија и Ресенско, каде е дејствувано со 12 палки сребро јодит, а потоа во реонот на Кратово од 17:16 до 17:43 часот со 11 палки. Во 18:03 часот дејствувано е со авионско засејување на потенцијално градоносен облак северо-источно од Свети Николе со 3 палки и во 18:39 часот во Кочанско со 3 палки.

Share
Прочитај повеќе

Унгарија постави уникатен систем за земјоделците за борба против градот

“Ние имаме копнени генератори кои се наоѓаат низ целата земја. Тие испаруваат сребро јодид нагоре во атмосферата, и со тоа ги спречуваат водните капки да формираат кристали, односно дождот да премине во град. Кога ќе добиеме сигнал од метеоролошката служба, можеме да го активираме системот и да го спречиме градот “, објаснува Кочи.

Share
Прочитај повеќе