Индекси на трошоците на животот според класификацијата COICOP и цени на мало, декември 2019 година

Пораст на индексите е забележан во групите: Индустриско-прехранбени производи за 1.4 % и Земјоделски производи за 0.4 %.

Share
Прочитај повеќе

Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје од 2019 година

Зголемување на шумското производство е забележано кај трупците од иглолисни видови, рудничкото дрво од иглолисни и листопадни видови, просторното дрво од иглолисни видови и огревното дрво од иглолисни видови.

Share
Прочитај повеќе

Пораст кај цените во земјоделството

Во март 2019 година, во споредба со март 2018 година, цените на инпутот, односно тековно потрошени средства во земјоделството се зголемиле за 2,4 отсто, а индексот на цените на инпут 2, односно средства наменети за инвестиции во земјоделството се намалиле за 1,6 отсто.

Share
Прочитај повеќе

Производство и продажба на шумски сортименти, сеча на дрва и услуги во шумарството, трето тримесечје од 2018 година

Зголемување на шумското производство е забележано кај трупците од листопадни видови,  друго обло дрво од листопадни видови, просторно дрво од иглолисни видови и кај огрeвното дрво од иглолисни и листопадни видови.

Share
Прочитај повеќе

Откуп и продажба на земјоделски производи, трето тримесечје од 2018 година

Зголемување на откупот и продажбата на земјоделски производи е забележано кај: житата, индустриските растенија, градинарските растенија, овошјето, грозјето, алкохолните пијалаци, добитокот, живината и јајцата и млекото, а намалување е забележано кај: фуражните растенија, млечните производи и рибата.

Share
Прочитај повеќе

Индекси на цените во земјоделството, октомври 2018 година

Во октомври 2018 година, во споредба со октомври 2017 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно потрошени средства во земјоделството) изнесува 110.0, а индексот на цените на инпут 2 (средства наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 101.1.

Share
Прочитај повеќе

Раст на индексот на цените во земјоделството

Во јули 2018 година, во споредба со јули 2017 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно потрошени средства во земјоделството) изнесува 109.6, а индексот на цените на инпут 2 (средства наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 101.1. 

Share
Прочитај повеќе

Намалено производство на шумски сортименти

Според податоците на Државниот завод за статистика, вкупното производство на шумски производи во државните шуми во второто тримесечје од 2018 година, во однос на второто тримесечје од 2017 година, е намалено за 0.1%. 

Share
Прочитај повеќе

Намалени трошоците на живот во јули

Според податоците на Државниот завод за статистика, намалување на трошоците на животот во јули годинава во споредба со претходниот месец има кај свежиот и разладениот зеленчук, освен компирот и другите коренести плодови за 12 отсто, кај свежото и разладеното овошје за 2,3, маслото и маснотиите за 1,1 отсто, другите пекарски производи за 0,6, брашното и другите житарици за 0,5, сирењето и урдата за 0,4, замрзнатата риба, шеќерот, џемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 0,3 отсто.

Share
Прочитај повеќе

ФАО ценовниот индекс на храната за jули драстично опадна

ФАО ценовниот индекс на житните култури се намали за 3,6 отсто од јуни и сега е под нивото од пред една година. Извозните цени за пченица, пченка и ориз се намалија, иако вредностите за пченицата и пченката се зголемија кон крајот на јули.

Share
Прочитај повеќе