Никола Андов е млад земјоделец, сточар.

Сите одобрени грантови, за мерката „Млад земјодлец“, се врз основа на добри деловни планови кои имаат развојна компонента, го таргетираат домашниот пазар, користат сопствени ресурси и имаат компонента за модерно производство, со примена на добри земјоделски практики и грижа за животната средина.

Share
Прочитај повеќе