Јавни Огласи: Нацрт – Стратешки план за развој на земјоделските задруги (2022-2028)

Визијата на стратегијата е да се создаде подобра иднина во која земјоделските задруги ќе можат да ги подобрат своите економски резултати и да го засилат своето социјално влијание без да го зголемат својот еколошки отпечаток.

Share
Прочитај повеќе