Опожарена трска на охридското крајбрежје во Струга

Опожарена е трска на брегот на Охридското Езеро во пожар што вчера попладнето околу 17 часот се случил на потегот од плажата Версус, кон селото Калишта.

Share
Прочитај повеќе

Трската од Моноспитовско Блато сѐ уште плете рогозини и леси

Рогозот и трската од селаните од Моноспитово и другите села биле користени за плетење рогозини, со кои го покривале подот во куќите, како и за правење тавански леси. Во дамнешни времиња со шамакот луѓето ги покривале своите куќи, трлата за добитокот, шталите, амбарите за жито и други објекти.

Share
Прочитај повеќе