За две години, од презадолжена, АХВ прерасна во солвентна институција

Од задолжена институција со натрупани повеќегодишни финансиски долгови кои до јуни 2017 година достигнаа 498 милиони денари или околу 8,1 милиони евра, кон сточарите, ветеринарните друштва, лабораториите и другите испорачатели на услуги и состојба пред колапс на целокупниот систем за контрола на безбедноста на храната и здравствената заштита на животните, Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ), само за две години, прерасна во финансиски солвентна институција која редовно и навремено ги исплаќа обврските. Со тимска работа, одговорно и посветено, за две години од промената на менаџерскиот тим на Агенцијата, постигнат е евидентен напредок во работењето во сите сектори.

Share
Прочитај повеќе

ИПАРД Програмата е клучна за модернизција и унапредување на домашниот агро – сектор

До крајот на годината се очекува да се исплатат 8,3 милиони евра за проекти од ИПАРД Програмата. Ова го истакна директорот на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој, Николче Бабовски на работниот состанок со претставници на Директоратот за земјоделство при ЕУ Лијам Бреслин и Зиго Рутковски во Брисел.

Share
Прочитај повеќе

ИНТЕРЕН ОГЛАС 01/2018 за пополнување на работни места со постапка за унапредување

Рокот за доставување на пријавите е 5 (пет) денови од денот на објавување
на огласот на Веб страната на Министерството за земјоделство, шумарство
и водостопанство.

Share
Прочитај повеќе

Николовски: Креираме нови мерки за одржливо управување и менаџирање со шумите во државата

Токму во овој период се подготвува новата Програма за рурален развој за 2019 година, во која што ќе бидат унапредени постоечките и имплементирани нови мерки за секторот шумарство“, изјави Николовски.

Share
Прочитај повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за учество во пилотни активности за диверзификација и подобрување на ефикасноста на земјоделските стопанства во Македонија

Повикот се однесува на земјоделски стопанства производители на тутун кои имаат сопствено или земјиште во владение и би сакале доброволно да земат учество во проектните активности, поточно во рамките на активноста 3.

Share
Прочитај повеќе